Cart

Coșul dvs. este gol în prezent.

REGULAMENTUL OFICIAL AL PROGRAMULUI DE FIDELIZARE

„De Primavara”

- campanie promotionala pentru fermieri -

Perioada campaniei: 15.02.2022 – 30.04.2022

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1. Campania promotionala „De Primavara” (denumita in continuare „Campania”) este organizata si desfasurata de Agro-Est Muntenia S.R.L., o societate cu raspundere limitata romana, cu sediul in Localitatea Cioranca nr.131, Com Movila Banului, Jud Buzau, Romania, avand codul unic de inregistrare 26121880, atribut fiscal RO, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J10/760/2009, telefon 0338.130.300,  (denumita in continuare „Organizatorul” sau „Agro-Est”).

1.2. Campania se va derula conform prevederilor din prezentul regulament oficial, pe care participantii la Campanie au obligatia sa il respecte (denumit in continuare „Regulamentul Oficial”).

1.3. Regulamentul Oficial al Campaniei este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile, fiind disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, in oricare dintre urmatoarele modalitati:

− accesand site-ul www.agroest.ro, in sectiunea dedicata Campaniei;

− printr-o solicitare scrisa trimisa in atentia Organizatorului, la sediul acestuia din Localitatea Cioranca nr.131, Com Movila Banului, Jud Buzau,

- prin e-mail la adresa office@agroest.ro, pe toata durata de desfasurare a Campaniei.

1.4. Potrivit deciziei Organizatorului, Campania va fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul materialelor publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le contin vor fi interpretate in conformitate cu si completate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

1.5 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa prezentul Regulament Oficial, inclusiv dreptul de a suspenda, inceta, intrerupe, scurta si/sau prelungi durata, pe parcursul desfasurarii Campaniei, oricand, prin intocmirea unor acte aditionale, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare in ziua urmatoare aducerii la cunostinta publicului a modificarilor intervenite, prin publicarea pe site-ul www.agroest.ro, in sectiunea dedicata Campaniei.

 

 

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

2.1 Campania este organizata in conformitate cu prevederile legale privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata.

SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI SI PERIOADA CAMPANIEI

3.1. Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, prin intermediul website-ului www.agroest.ro, prin intermenidul canalelor de socializare (Facebook, Instagram, Linkedin), prin intermediul canaelor de comuicare presa srcisa si audio-video, prin intermediul partenerilor Agro-Est, a echipei de promovare si vanzare Agro-Est sau prin intermediul distribuitorilor autorizati Agro-Est.

3.2. Campania este organizata in perioada 15.02.2022 (ora 00.00.01, ora Romaniei) - 30.04.2022 (ora 24:00:00 inclusiv, ora Romaniei) (denumita in continuare „Perioada Campaniei”).

3.3 Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1 Campania este adresata tuturor persoanelor juridice ( societati agricole, intreprinderi individuale, societati cu raspundere limitata, intreprinderi familiale, societati pe actiuni, persoane fizice autorizate) cu sediul social si fiscal in Romania, constituite in conformitate cu legile din Romania, care achizitioneaza cel putin un produs / pachet tehnologic, in valoarea minima mentionata de organizator in cadrul prezentului Regulament (Anexa 2),  care respecta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial (denumite in continuare individual „Participant" sau „Participanti").

4.2 La aceasta Campanie nu au dreptul sa participe angajatii Organizatorului sau ai celorlalte societati implicate in organizarea Campaniei, dupa caz, respectiv membrii de familie ai acestora (insemnand copii, parinti, sot/sotie, frate/sora).

4.3 Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca de catre Participanti a prezentului Regulament Oficial.

SECTIUNEA 5. PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE

5.1 In cadrul Campaniei sunt oferite, prin tragere la sorti, urmatoarele premii, conform prezentului Regulament Oficial:

Premiu

Cantitate

Valoare unitara TVA inclus (LEI)

Valoare toala TVA inclus (LEI)

Vouchere eMAG

20

2000

40.000

Vouchere de vacanta

4

10000

40.000

Statii Meteo Smart nMetos 180 SM

2

8930.6

17.861.2

 

 

 

 

 

5.2 Valoarea comerciala totala a premiilor este de 97.861.2 (TVA inclus).

5.3 Specificatiile premiilor:

Premiile sub forma de voucher au o valabilitate / se pot utiiliza pentru o perioada de 6 luni, urmand a fi transmise in format electronic, pe adresa de mail cu care participantul / participantii se inscriu in Campanie. Valoarea acestora nu poate fi preschimbata in bani si nici nu se poate transfera valoarea acestora in vreun cont sau pe alt card.

Voucherele eMAg pot fi utilizate pentru achizitia oricaror produse din platforma www.emag.ro. Voucherul poate fi aplicat, sub forma de reducere, pe o singură comandă de la eMAG.ro, valoarea sa fiind scăzuta din totalul comenzii. Acesta va fi transmis catre participant/ participanti in format electronic, iar codul de voucher poate fi folosit doar o singura data, la o singura comanda. Participantul / participantii sunt cei care raspund pentru confidentalitatea datelor primate si pentru valabilitatea si accesul la casuta postala electronica cu care s-a inscris in Campanie. In cazul in care valoarea achizitiei este mai mica decat valoarea voucherului, diferenta nu se va putea acorda castigatorului sub forma de bani sau alte beneficii.

Premiile sub forma Statiei meteo Smart vor fi instalate de catre compania autorizata, reprezentatul legal al producatorului in Romania.

5.4 Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru situatiile in care, din motive ce tin de persoana castigatorului sau localizarea acestuia, acesta din urma nu poate beneficia/nu beneficiaza efectiv de produsele/serviciile ce fac obiectul voucherelor castigate.

5.5 Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei Campanii nu au dreptul de a primi contravaloarea in bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri sau servicii si nici sa solicite schimbarea caracteristicilor premiilor.

5.6 In cadrul Campaniei un participant unic, identificat prin aceeasi adresa de e-mail si acelasi document justificativ al achizitiei produselor participante in Campanie are dreptul de a castiga un singur premiu.

5.7 Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (de ex. pretul serviciilor de internet necesare in vederea accesarii Site-ului Campaniei si utilizarii voucherelor).

5.8 Imaginile premiilor folosite pe materialele de promovare a Campaniei sunt exclusiv cu titlu de prezentare.

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI

6.1 Pentru participarea si inscrierea valabila in Campanie si pentru a avea sansa de a castiga unul dintre premiile acordate de catre Organizator, in cadrul prezentei Campanii, participantii trebuie sa respecte urmatorul mecanism:

 

 1. a) Sa acceseze Site-ul Campaniei oricand in Perioada Campaniei, sa se inscrie in Formularul de inregistrare in campanie, disponibil la adresa https://www.agroest.ro/pages/regulamentul-oficial-al-programului-de-fidelizare si sa completeze in mod corect si complet formularul de inregistrare, cu informatiile solicitate (nume, prenume, denumire si

date identificare societate ( cod fiscal, nr Reg Comertului, adresa sediu social), numar de telefon mobil, adresa de e-mail, numar factura pentru achizitia produselor participante in campanie, nume distribuitor de unde participantul a achizitionat produsele ), completarea acestor date fiind obligatorie pentru inscrierea valabila in Campanie.

Sau

 1. b) ) Sa transmita oricand in Perioada Campaniei, in mod corect si complet cu datele solicitate (nume, prenume, denumire si date identificare societate, numar de telefon mobil, adresa de e-mail, numar factura pentru achizitia produselor participante in campanie, nume distribuitor de unde participantul a achizitionat produsele ), la adresa de e-mail office@agroest.ro, transmiterea acestor date fiind obligatorie pentru inscrierea valabila in Campanie.

Sau

 1. c) In cazul in care a achizitionat produsele din Campanie direct de la Compania Agro-Est, conform prezentului Regulament de Campanie, sa completeze formularul de participare , in mod corect si complet cu datele solicitate (nume, prenume, denumire si date identificare societate, numar de telefon mobil, adresa de e-mail, numar factura pentru achizitia produselor participante in campanie, nume distribuitor de unde participantul a achizitionat produsele ), disponibil la fiecare manager zonal / promotor Agro-Est.

6.2 Necompletarea si netransmiterea oricaruia dintre campurile obligatorii sau completarea lor cu informatii/ date false sau incorecte/ incomplete poate duce la imposibilitatea de inscriere si participare in Campanie sau la imposibilitatea contactarii in caz de castig, precum si la invalidarea participarii si neacordarea premiului castigat.

6.3 Un Participant unic are dreptul la 10 inscrieri pe toata Perioada Campaniei, insa poate castiga maximum un premiu pe toata perioada de desfasurare a Campaniei.

6.4 In cazul in care Organizatorul considera in mod intemeiat ca o anumita participare nu a respectat toate conditiile Regulamentului Oficial, are dreptul de a o anula, fara a anunta in prealabil Participantul respectiv.

6.5 Nu vor fi valide si in consecinta nu vor fi luate in considerare inscrierile in Campanie prin alte modalitati decat cele definite la punctul 6.1.

Nu vor fi admise in Campanie urmatoare inscrieri :

− care sunt realizate in afara Perioadei Campaniei, astfel cum a fost definita in prezentul Regulament;

− care nu se efectueaza pe baza documentului care sa ateste achizitia si valoarea produselor participante, in cantitatea / valoarea prezentata in prezentul Regulament Oficial.

− unde participantii indica in formularul disponibil pe Site-ul Campaniei date nevalabile sau care nu pot fi identificate

− care au fost efectuate prin frauda sau prin oricare alte modalitati si/sau echipamente electronice si/sau software, altele decat cele legale si/sau indicate de catre Organizator, ori au fost efectuate cu nerespectarea oricareia dintre conditiile si termenii Regulamentului Oficial.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica oricand, pana la acordarea efectiva a premiilor, validitatea datelor folosite pentru inscrierea in Campanie.

6.6 Mesajele Campaniei:

Pentru fiecare inscriere in Campanie, participantul va primi un mesaj de raspuns, prin intermediul site-ului www.agroest.ro sau prin intermeniul adresei de e-mail cu care s-a inregistrat, de tipul celor de mai jos, dupa cum urmeaza:

Te-ai inscris in tragerea la sorti pentru Campania “De Primavara””.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica formularea mesajelor de raspuns ale Campaniei de mai sus, fara a fi necesara incheierea unui act aditional la prezentul Regulament Oficial.

6.7 Dupa data limita de primire a inscrierilor (30.04.2022, ora 24:00:00, inclusiv, ora Romaniei), Organizatorul nu mai este raspunzator in privinta trimiterii/ primirii inscrierilor, indiferent de forma de inregistrare din prezentul Regulament.

6.8 Organizatorul isi rezerva dreptul de a intreprinde verificari in baza de date a Campaniei pentru a preveni eventuale tentative de frauda si de a anula inscrierile considerate frauduloase sau care nu respecta Regulamentul Oficial, fara a avea obligatia de a efectua verificari extinse sau suplimentare ori de a anunta participantii care se regasesc in astfel de situatii.

SECTIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR

7.1 Premiile Campaniei se vor acorda prin intermediul unei (1) singure trageri la sorti, care va avea loc in data de 17.10.2022

Tragerea la sorti pentru premiile oferite in cadrul Campaniei se va realiza prin intermediul unui sistem electronic securizat de extragere, mai exact presupune folosirea unui program de calculator cu distribuire si extragere aleatorie, care va selecta castigatorii si rezervele dintr-o baza de date ce contine toate inscrierile valide in Campanie conform Regulamentului Oficial.

Extragerea se va realiza in prezenta unei comisii, formata din reprezentanti ai Organizatorului si/sau ai Agentiei YOUNGER SRL, la sediul Agro-Est Muntenia (membrii comisiei vor putea participa si prin mijloace de comunicare la distanta precum videoconferinta sau alte mijloace de comunicare la distanta similare), in prezenta unui notar public sau a unui avocat.

 

In cadrul tragerii la sorti se vor extrage un numar total de 26 castigatori.

7.2 In situatia in care din orice motiv oricare dintre castigatorii extrasi nu pot fi validati sau refuza sa primeasca premiul, atribuirea premiului respectiv se va face rezervelor acestuia, in ordinea extragerii lor, aceeasi procedura de validare aplicabila in cazul castigatorilor fiind aplicabila si in cazul rezervelor.

7.3 Organizatorul va avea dreptul sa utilizeze imaginea castigatorilor in vederea promovarii prezentului program de fidelizare, pe site-ul www.agroest.ro, pe retelele de socializare proprii sau partenere, in presa ( scrisa, TV, radio), participantii dandu-si acordul in mod expres cu privire la acest aspect, prin simpla inscriere in Campanie.

SECTIUNEA 8. PROCEDURA DE VALIDARE A CASTIGATORILOR SI INMANAREA PREMIILOR

8.1 Ulterior desemnarii castigatorilor Campaniei, Organizatorul va proceda la validarea acestora, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor in Campanie, precum si modul de desfasurare a acesteia.

8.2 Castigatorii vor fi contactati telefonic de catre Organizator  prin reprezentantii acestuia, in vederea anuntarii lor drept castigatori, in maximum 5 zile lucratoare de la data desemnarii, urmand a fi efectuate maximum 3 apeluri in vederea instiintarii, acestea fiind efectuate in intervalul orar 09:00 – 18:00, intr-o perioada de timp de maximum 5 zile lucratoare. Convorbirile telefonice vor fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba in eventualele contestatii in legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite in Campania promotionala, precum si pentru scopul verificarii modului in care este gestionata relatia cu participantii la Campanie.

8.2.1 Castigatorul trebuie sa transmita catre Organizator informatiile solicitate de acesta, in vederea validarii si intrarii in posesia premiului, in termenul indicat, dupa cum urmeaza: nume, prenume, date identificare persoana juridica, adresa de email.

8.2.2 In cazul in care Participantul nu doreste inregistrarea convorbirii sau nu furnizeaza toate informatiile necesare procesului de validare, dupa incheierea apelului, acesta va primi un e-mail cu un link catre o pagina web unde poate completa datele sale de contact necesare pentru procesul de validare si inmanare a premiului in maximum 3 zile lucratoare de la transmiterea link-ului. Daca Participantul nu completeaza formularul cu datele solicitate in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la trimiterea link-ului, Participantul va fi invalidat si va pierde dreptul de a ridica premiul castigat.

8.3 Dupa finalizarea procesului de validare, Participantul va fi informat de statusul validarii (valid/ invalid) in termen de 5 zile lucratoare. Castigatorii vor fi validati doar daca respecta toate prevederile prezentului Regulament Oficial.

8.4 Premiile vor fi trimise castigatorilor in format electronic ( voucherele emag si de vacanta ), la adresa de e-mail indicata de catre acestia in procesul de validare, ulterior incheierii procesului de validare a castigatorilor, sau ridicate de la sediul Organizatorului ( statia meteo NMeteo) dar nu mai tarziu de 10 zile lucratoare de la data validarii lor. Organizatorul nu raspunde pentru situatiile in care castigatorul nu primeste premiul din cauza comunicarii unei adrese de e-mail incorecte, incomplete, nevalabile, nesecurizate, colective, apartinand unei terte persoane sau accesibile de catre alte persoane

8.5 Pentru ca un Participant sa fie validat castigator al unui premiu oferit in cadrul acestei Campanii, acesta trebuie sa indeplineasca simultan urmatoarele conditii: sa indeplineasca conditiile de participare stipulate in prezentul Regulament Oficial; sa nu mai fi fost desemnat castigator anterior pentru un alt premiu in cadrul acestei Campanii, chiar daca a folosit numere de telefon diferite la inscrierea in Campanie; sa poata sa fie contactat la numarul de telefon cu care s-a inregistrat in Campanie, in termen de 5 zile lucratoare de la data desemnarii sale drept castigator, in intervalul orar 09:00 – 18:00; sa transmita Organizatorului datele de identificare, conform celor de mai sus.

8.6 Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda toate premiile daca Participantii desemnati castigatori nu indeplinesc conditiile de validare sau in cazul in care nu sunt suficiente inscrieri in Campanie. In cazul in care exista premii neacordate, acestea vor ramane in proprietatea Organizatorului.

8.7 Lista castigatorilor premiilor oferite prin tragere la sorti si a premiilor castigate va fi afisata pe Site-ul Campaniei www.agroest.ro, in termen de maximum 30 de zile lucratoare de la data validarii acestora.

SECTIUNEA 9. RASPUNDERE

9.1 Prin participarea la Campanie Participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze prezentului Regulament Oficial, precum si tuturor cerintelor si deciziilor luate in conformitate cu Regulamentul Oficial de Organizator in toate aspectele legate de implementarea prezentei Campanii.

9.2 Organizatorul prezentei Campanii nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu persoanele neinscrise valabil in Campanie sau in situatiile unor revendicari ce apar ulterior acordarii efective a premiilor, sau dupa termenul de revendicare a premiilor prevazut in prezentul Regulament Oficial. Raspunderea Organizatorului in organizarea prezentei Campanii cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

9.3 Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru: datele inexacte sau incorecte inscrise in Campanie, precum si pentru inscrierile trimise inainte sau dupa Perioada Campaniei; neprimirea, pierderea sau primirea cu intarziere a e-mail-urilor, respectiv neprimirea, pierderea sau primirea intarziata a e-mail-urilor trimise de catre Organizator Participantilor si invers, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului (cum ar fi, dar fara a se limita la, defectiuni sau probleme tehnice ce tin de retelele de telefonie, retelele de internet, retelele de curent electric etc); cazul in care numarul de telefon declarat nu poate fi utilizat pentru contactarea si identificarea Participantilor (numar incorect, numarul nu este alocat, este dezactivat, este blocat, nu se afla in aria de acoperire etc). In acest caz, Organizatorul nu il va putea contacta pe Participant in eventualitatea unui castig; intreruperile serviciilor oferite de catre terti - nefunctionalitati ale furnizorilor de internet, nefunctionalitati ale furnizorilor de curent electric etc; eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon folosite la inscrierea in Campanie; erorile in datele furnizate de catre Participanti, daca este cazul, acuratetea datelor de contact fiind in responsabilitatea exclusiva a Participantilor. Ca atare, Organizatorul nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanti a unor date eronate, care au dus la imposibilitatea inmanarii premiului sau la imposibilitatea identificarii unui castigator; imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului din motive independente de Organizator; cazurile in care castigatorul nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament Oficial; derularea activitatilor de mentenanta ce nu pot fi amanate, desfasurate de catre operatorii serviciilor de internet, cat si a serverelor ce gazduiesc Site-ul Campaniei/ adresa de e-mail, cat si alte servicii de care functionalitatea Site-ului/ adresa de e-mail este dependenta si nu poate functiona, daca prin aceasta Site-ul Campaniei/adresa de mail nu pot fi accesate in vederea efectuarii inscrierilor in Campanie. prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre castigator in legatura cu premiile castigate, indiferent de natura acestor prejudicii, cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere.

9.4 Organizatorul nu isi asuma raspunderea si nu va fi parte in disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Aparitia sau existenta vreunei dispute sau litigiu referitor la acordarea premiilor nu va influenta principiul potrivit caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul Participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament Oficial si care face dovada participarii valabile in Campanie.

9.5 Ordinea receptionarii inscrierilor este reprezentata de data calendaristica si ora (minute, secunde) serverului care receptioneaza aceste mesaje, indiferent de data si ora trimiterii efective a mesajelor/ inscrierilor de catre Participanti.

9.6 Dovada de expediere a inscrierilor nu reprezinta si dovada primirii acestora de catre Organizator.

9.7 Organizatorul are dreptul de a invalida formularele de participare care contin informatii false ori vadit eronate si care nu indeplinesc conditiile de validare.

9.8 Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Campanie. In cazul in care se observa tentative de frauda, inscrierile respective vor fi anulate.

9.9 Organizatorul Campaniei va acorda premii numai castigatorilor care au luat parte la Campanie in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda/anula oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator. In cazul in care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul castigator va restitui Organizatorului valoarea premiului si cheltuielile aferente suportate de Organizator in legatura cu acesta.

9.10 Organizatorul esteindreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea Campaniei si/sau a Organizatorului ori costurile aferente acestei Campanii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv din randul Participantilor orice persoana care, prin comportamentul fraudulos sau contrar bunelor moravuri, afecteaza sau poate afecta bunul mers al Campaniei. Incercarea de frauda va rezulta in descalificarea respectivului participant pentru intreaga Perioada a Campaniei si implicit acesta nu va mai avea dreptul de a primi niciun premiu.

9.11 In cazul in care sunt identificate persoane/participanti care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere angajarea raspunderii respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECTIUNEA 10. INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

 

10.1 Informatii privind prelucrarea datelor cu caracter personal in legatura cu desfasurarea acestei Campanii sunt prevazute in Anexa 1 a acestui Regulament Oficial.

10.2 Totodata, solicitarile/reclamatiile privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal in

legatura cu Campania se pot depune conform indicatiilor din prezentul Regulament Oficial.

SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE

11.1. Organizatorul Campaniei nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite.

11.2. Orice obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu premiul sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.

SECTIUNEA 12. FORTA MAJORA

12.1 Forta Majora este evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, intervenit dupa intrarea in vigoare a prezentului Regulament Oficial, care nu poate fi controlat de catre Organizator si care il impiedica pe acesta sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.

12.2 Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial desfasurarea Campaniei conform Regulamentului Oficial sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul nu isi asuma in niciun fel obligatia de a prelungi Campania cu o perioada corespunzatoare duratei evenimentului de forta majora.

12.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe sau de a suspenda oricand desfasurarea Campaniei, pentru motive independente de vointa sa sau in cazul in care intervin evenimente care ar ingreuna semnificativ derularea in conditii optime a Campaniei. Organizatorul va informa in cel mai scurt timp posibil publicul cu privire la suspendarea sau intreruperea Campaniei, prin publicare pe Site-ul Campaniei, sau prin alte mijloace de informare a publicului.

SECTIUNEA 13. LITIGII

13.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti.

13.2 Eventualele reclamatii/sesizari legate de derularea Campaniei se vor putea trimite catre Organizator in termen de maximum 5 (cinci) zile de la data publicarii castigatorilor validati, la adresa de e-mail office@agroest.ro.  Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in considerare nici o reclamatie/sesizare.

 

 

 

 

13.3 Eventualele reclamatii/sesizari vor cuprinde in mod obligatoriu:

 1. a) numele, domiciliul/ resedinta, adresa de e-mail, numarul de telefon precum si alte date necesare pentru identificarea si contactarea contestatorului;
 2. b) prezentarea motivelor de fapt pe care se intemeiaza contestatia.

13.4 Sesizarile si reclamatiile se vor solutiona in termen de 10 (zece) de zile lucratoare de la data primirii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA nr. 1

la REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

„De Primavara”

Campanie promotionala pentru fermieri

Perioada campaniei: 15.02.2022 – 30.04.2022

- Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal -

 1. Date privind operatorul de date cu caracter personal

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi prelucrate de catre:

AGROEST MUNTENIA SRL, persoana juridica romana, cu sediul social in Loc. Cioranca Nr 131, Jud. Buzau, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J10/760/2009, cod unic de inregistrare RO26121880, email: mihai.moraru@agroest.ro, cont bancar nr. RO06 BACX 0000 0013 6716 7000 , deschis la Unicredit – Suc. Buzau, reprezentata legal prin Administrator Moraru Mihai Razvan, in calitate de Organizator si Operator

- YOUNGER SRL, cu sediul social în cu sediul social în Sat Glina, Com. Glina, Str Sf. Petru, Nr. 5, Corp C, Ap. 1, Jud. Ilfov, înregistrată  la  Registrul Comerțului sub  J23/990/14.03.2017, și CUI 37202173, email marketing@weareyounger.com,având codul IBAN RO27 INGB 0000 9999 0668 1494, deschis la ING BANK, reprezentată legal prin Administrator Ludoșan Georgiana, in calitate de imputernicit al Operatorului,

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

AGROEST MUNTENIA SRL adresa: Loc. Cioranca Nr 131, Jud. Buzau, telefon: 0338 130 300, email: office@agroest.ro.

 1. Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Campaniei

In cadrul Campaniei, Organizatorul va prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal pentru participare si oferirea premiilor prin tragere la sorti:

Pentru Participantii vor fi prelucrate:

 • nume
 • prenume
 • numar de telefon
 • adresa de e-mail
 • confirmare cu privire la varsta de cel putin 18 ani
 • datele rezultate din vizitarea site-ului Campaniei.
 • adresa de domiciliu

 

Pentru Castigatorii premiilor oferite prin tragere la sorti, in plus fata de cele de mai sus, vor fi prelucrate:

 • voce si orice alte date rezultate din convorbirile telefonice pentru validare a castigatorilor.
 1. Scopul prelucrarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Organizator si prin intermediul Imputernicitilor, in vederea:

 • organizarii si desfasurarii Campaniei;
 • desemnarii, contactarii si validarii castigatorilor;
 • atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar contabile ale Operatorului.

Convorbirile telefonice pentru validarea castigatorilor premiilor oferite prin tragere la sorti vor fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba in eventualele contestatii in legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite in Campanie.

 1. Temeiul juridic al prelucrarii

Datele vor fi prelucrate astfel:

- Datele furnizate de participanti si castigatori in vederea inscrierii in Campanie (nume, prenume, numar de telefon, confirmare cu privire la varsta de cel putin 18 ani, adresa de e-mail, adresa de domiciliu), validarii castigatorilor si expedierii premiilor (adresa de e-mail) sunt prelucrate in temeiul executarii unui contract (acceptarea termenilor si conditiilor Regulamentului Oficial echivaleaza cu executarea unui contract).

- Publicarea listei castigatorilor premiilor acordate prin tragere la sorti pe Site-ul Campaniei este efectuata in temeiul obligatiei legale a Operatorului de a publica astfel de liste, potrivit legislatiei privind organizarea de promotii si concursuri/loterii publicitare.

- Datele rezultate din vizitarea Site-ului Campaniei sau din efectuarea altor verificari privind validarea inscrierii Participantilor sunt prelucrate in temeiul interesului legitim al Operatorului pentru a organiza si desfasura Campania si pentru a asigura functionalitatea Site-ului Campaniei.

- Pastrarea datelor ulterior incheierii Campaniei si inmanarii premiilor reprezinta o prelucrare in temeiul interesului legitim al Operatorului, pentru a putea dovedi desfasurarea Campaniei si acordarea premiilor, precum si in temeiul obligatiilor legale aferente legislatiei financiar- contabile ce impune pastrarea documentelor contabile pentru o anumita perioada.

- Inregistrarea si stocarea convorbirilor telefonice care contin date personale ale Participantilor la Campanie se vor realiza in temeiul interesului legitim al Operatorului, in vederea verificarii modului de comunicare cu Participantii pentru procesul de validare si inmanare a premiilor, precum si pentru a se asigura ca relationarea cu Participantii la concurs este gestionata in mod adecvat.

 

 

 

 1. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite Imputernicitilor, precum si autoritatilor - in masura in care este necesar pentru respectarea obligatiilor legale de catre Operator.

De asemenea, datele personale vor mai putea fi dezvaluite, numai in masura in care este necesar, urmatoarelor categorii de terti: Societati care furnizeaza produse si servicii Operatorului sau Imputernicitilor acestuia, cum ar fi furnizori de sisteme IT si furnizorii de servicii de asistenta aferenti, inclusiv furnizorii de servicii de telecomunicatii, realizare copii de rezerva si recuperare in caz de dezastru, servicii de securitate informatica si alti furnizori de servicii externalizate, cum ar fi stocare in afara spatiului de productie propriu si furnizori de servicii de stocare in sistem cloud; alte entitati cum ar fi autoritati de reglementare, contabili, auditori, avocati, notari sau alti experti externi, in cazul in care activitatea lor necesita aceste informatii;

Tertii carora le sunt transmise sau puse la dispozitie informatiile personale ale Participantilor, in temeiul paragrafului de mai sus, sunt limitati (prin lege si prin contract) cu privire la modul in care pot folosi aceste date. Operatorul se asigura ca orice terti carora le sunt divulgate voluntar date cu caracter personal sunt supusi obligatiilor de confidentialitate si securitate in acord cu prezenta nota de informare si legislatia aplicabila (pentru evitarea dubiilor, acest lucru nu se va aplica atunci cand divulgarea nu este decizia voluntara a Operatorului).

Cu exceptia celor detaliate mai sus, Operatorul nu va divulga vreunui tert vreo parte din datele personale prelucrate in legatura cu Campania, fara a anunta persoanele vizate, sau, daca este cazul, fara a obtine in prealabil consimtamantul acestora.

 1. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate de catre Operator si/sau Imputerniciti timp de 50 de zile de la incheierea Campaniei. Dupa trecerea acestui termen, datele vor fi distruse, acestea nefiind utilizate in niciun alt scop, pana la momentul distrugerii acestora, exceptand participarea la prezenta Campanie.

Datele cu caracter personal ale castigatorilor vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc acordarea premiilor.

Convorbirile telefonice care contin date personale ale participantilor la Campanie vor fi stocate atat cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, dar nu mai mult de 3 ani de la data colectarii acestora.

Numele castigatorilor premiilor oferite prin tragere la sorti vor fi publicate pe Site-ul Campaniei si vor fi mentinute public pentru o perioada de 30 de zile.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/ distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitilor obligatii similare.

 1. Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura Participantilor, pe Durata Campaniei, urmatoarele drepturi:

(i) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal: persoanele vizate pot solicita informatii legate de datele personale pe care Operatorul si Imputernicitii le detin despre acestea, inclusiv informatii legate de categoriile de date prelucrate, pentru ce sunt folosite acestea, si cui sunt divulgate aceste date, daca este cazul.

La cerere, persoanelor vizate le poate fi oferita o copie a datelor personale prelucrate in legatura cu Campania. Daca sunt solicitate mai multe copii ale datelor personale, Operatorul isi rezerva dreptul de a percepe o taxa rezonabila bazata pe costurile administrative.

(ii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal: persoanele vizate pot obtine rectificarea datelor personale pe care le Operatorul si/sau Imputernicitii le prelucreaza in legatura cu Campania. Operatorul si Imputernicitii depun eforturi rezonabile pentru a mentine datele personale corecte, complete si relevante, pe baza celor mai recente informatii de care dispun;

(iii) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal: persoanele vizate pot solicita stergerea datelor personale prelucrate de Operator sau Imputerniciti in legatura cu Campania. Operatorul si Imputernicitii trebuie sa se conformeze acestei solicitari, daca:

 • Datele personale nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru

care au fost colectate;

 • Persoana vizata se opune prelucrarii din motive legate de situatia sa particulara;
 • Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • Datele personale trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care ii revine Operatorului.

cu exceptia cazului in care datele sunt necesare:

 1. a) pentru exercitarea dreptului la libera exprimare si la informare;
 2. b) pentru conformarea de catre Operator cu o obligatie legala;
 3. c) in scopuri de arhivare in interes public, stiintific sau pentru studii istorice sau in scopuri statistice; sau
 4. d) pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

(iv) dreptul la restrictionarea prelucrarii: persoanele vizate pot obtine restrictionarea prelucrarii datelor personale, in cazul in care:

 • contesta corectitudinea datelor personale, pentru perioada de care este nevoie pentru a verifica corectitudinea,
 • prelucrarea este nelegala si solicita restrictionarea prelucrarii in locul stergerii datelor personale,
 • nu mai avem nevoie de datele personale, dar persoana vizata le solicita pentru stabilirea, exercitarea sau apararea pretentiilor legale, sau
 • persoana vizata are obiectii legate de prelucrare, pentru perioada necesara pentru a verifica daca motivele intemeiate ale Operatorului prevaleaza.

(v) dreptul la obiectie: persoanele vizate pot obiecta in orice moment la prelucrarea datelor personale din motive legate de situatia acestora particulara, cu conditia ca prelucrarea sa nu se bazeze pe consimtamantul persoanei vizate ci pe interesele legitime ale Operatorului sau ale unei terte parti. In acest caz, datele personale nu vor mai fi prelucrate, cu exceptia cazului in care: (i) Operatorul poate dovedi motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanei vizate sau (ii) in cazul in care scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta. Persoanele vizate care obiecteaza la prelucrare sunt rugate sa specifice daca doresc, de asemenea, ca datele personale sa fie sterse.

(vi) dreptul la portabilitate a datelor: persoana vizata poate solicita transferul datelor prelucrate in temeiul consimtamantului sau in executarea unui contract, catre ea insasi, sau, daca este fezabil din punct de vedere tehnic, direct catre un alt operator;

(vii) dreptul de a depune o reclamatie: persoanele vizate pot depune reclamatii la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, prin intermediul mecanismelor descrise pe site-ul ANSPDCP: www.dataprotection.ro.

De retinut:

Perioada de timp: Termenul de raspuns pentru solicitarile persoanelor vizate este de 30 de zile, ce poate fi prelungit, in cazul unor motive specifice legate de anumite cerinte legale sau de complexitatea cererii, cu o perioada suplimentara de 2 luni.

Restrictionarea accesului: in anumite situatii, accesul la toate sau o parte a datelor personale poate fi restrictionat din cauza unor cerinte legale. In cazul unui astfel de refuz cu privire la cererea de acces, vor fi comunicate motivele refuzului.

Imposibilitatea identificarii: in anumite cazuri, persoanele vizate nu pot fi identificate in baza elementelor de identificare furnizate in cerere. In astfel de cazuri, daca persoana nu poate fi identificata drept persoana vizata, Operatorul nu poate da curs solicitarii respectivei persoane, cu exceptia cazului in care ofera Operatorului informatii suplimentare care sa permita identificarea.

Exercitarea drepturilor: Participantii isi pot exercita drepturile mentionate anterior fie printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului la adresa Loc Cioranca nr 131, Jud Buzau, fie prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail office@agroest.ro.

 1. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul implementeaza masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna oricaror imputerniciti obligatii similare.

 

 

In procesul de furnizare a datelor cu caracter personal catre Operator si Imputerniciti, informatiile personale pot fi transferate de catre persoanele vizate prin internet. Desi Operatorul depune eforturi sustinute pentru a proteja informatiile personale ce ii sunt puse la dispozitie, schimbul de informatii prin intermediul unei conexiuni la internet nu este in totalitate sigur. Prin urmare, nu putem garanta securitatea informatiilor personale transmise prin internet. Odata primite aceste informatii, Operatorul va utiliza proceduri stricte si metode de securitate pentru a impiedica accesul neautorizat la acestea.

 1. Modificarea notei de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personale

Organizatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulamentul Oficial oricand pe durata desfasurarii Campaniei, fara insa a afecta in mod negativ sau a restrange suplimentar drepturile si libertatile persoanelor vizate. Orice astfel de modificare va fi publicata cu 24 de ore in prealabil pe site-ul Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostiintate cu privire la Regulamentul Oficial al Campaniei.

 1. Alte prevederi

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in mod particular in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA nr. 2

la REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

„De Primavara”

Campanie promotionala pentru fermieri

Perioada campaniei: 15.02.2022 – 30.04.2022

- Lista produselor participante la Campanie -

 

Pachete tehnologice – valoare minima de achizitie pentru a fi inscris in Campanie : 40.000 de lei, fara TVA, valoare neta, dupa toate reducerile comerciale.

 

Pachete tehnologice

Produse

Componente ale pachetului

Pachet Starmax 50 Ha

Plyaminol

Jackpot

Starmax

Pachet Sulphomex 50 Ha

Omex Bio

Lamdex Extra

Sulphomex

Pachet Ecklomar 50 Ha

Ecklomar

Lamdex Extra

N 28

Pachet Calitate 50 Ha

Nutrino Pro

Lamdex Extra

Sulphur Flo

Pachet Rezistenta 50 Ha

Basfoliar Plus 3X

Jackpot

GroPlan A +

Pachet Kion 50 Ha

Kion

Lamdex Extra

N 28

Pachet Cearum 50 Ha

Cearum

Jackpot

Azofol

Pachet Dezvoltare 50 Ha

Oceanum

Lamdex Extra

N 28

Pachet Polenizare 50 Ha

N 28

Florabax

Mavrik

Pachet Karate 50 Ha

Groplan A +

Karate Zeon

Omex 3X

Pachet Rasarire 50 Ha

Apex 26

Plyaminol

Pachet Amylis 50 Ha

Apex 26

Amylis

Pachet Anti Stres 50 Ha

N-140

Ecklomar

Pachet Oceanum 50 Ha

Oceanum

Sulfazote

Pachet Omex 3 X 50 Ha

Omex 3X

Boron Extra

 

Pachet economic grau economic 50 Ha

Trimmer

Sextan

Rombi Complet 20-20-20

Jackpot

Pachet Axial 50 Ha

Axial One

Elatus Era

Plyaminol

Basfoliar Plus 3X

Lamdex Extra

Pachet Pixaro 50 Ha

Pixaro Super

Evolus

Omex Bio

Azofol

Cyperguard

Pachet Concordia 50 Ha

Concordia

Granstar Super

Plyaminol

Lamdex Extra

Pachet Biathlon 60 Ha

Biathlon

Flexity Trio

Nutrino Pro

Plyaminol

Lamdex Extra

Pachet Sekator 50 Ha

Sekator Progress

Falcon Pro

Decis Expert

Basfoliar Plus 3X

Plyaminol

Pachet Omnera 50 Ha

Omnera

Ampera

Vantex

Basfoliar Plus 3X

Plyaminol

Pachet Zantara 50 Ha

Zantara

Vantex

Plyaminol

Pachet Procloraz 50 Ha

Zamir / Ampera

Basfoliar Plus 3X

Plyaminol

Pachet Nativo 50 Ha

Nativo Pro

Basfoliar Plus 3X

Azofol

Jackpot

Pachet Verben 50 Ha

Verben

N 28

Lamdex Extra

Plyaminol

Pachet Eminent 50 Ha

Chamane

Eminent

Lamdex Extra

Omex 3X

Pachet Azoxi 50 Ha

Trunfo

Jackpot

Omex 3X

Pachet Mizona 50 Ha

Mizona

Lamdex Extra

Basfoliar Plus 3X

Plyaminol

Pachet Priaxor 50 Ha

Priaxor

Basfoliar Plus 3X

Azofol

Lamdex Extra

Pachet Effigo 50 Ha

Effigo

Cyperguard

Plyaminol

Boron Extra

Pachet Korvetto 50 Ha

Korvetto

Inazuma

Plyaminol

Boron Extra

Pachet Select 50 Ha

Select Super

Cyperguard

Plyaminol

Boron Extra

Pachet Start Rapita 50 Ha

Pantera

Sextan

Cyperguard

Plyaminol

Boron Extra

Pachet Custodia 50 Ha

Custodia

Mavrik

Plyaminol

Boron Extra

Pachet Adama 50 Ha

Custodia

Mavrik

Agil

Groplan A +

Pachet Chamane 50 Ha

Chamane

Delmetros

Plyaminol

Boron Extra

Pachet Tilmor 50 Ha

Tilmor 240

Decis Expert

Plyaminol

Boron Extra

Pachet Pictor 50 Ha

Pictor

Mospilan

Nutrino Pro

Pachet Amistar Gold 50 Ha

Amistar Gold

Mospilan

Nutrino Pro

Pachet Caramba 50 Ha

Caramba Turbo

Mospilan

Nutrino Pro

Pachet  Dual Gold 40 Ha

Dual Gold

Nutrino Pro

Predict

Pachet Frontier 40 Ha

Frontier Forte

Nutrino Pro

Predict

Pachet Adengo 50 Ha

Adengo

N28

Zinamin

Pachet Pantera 40 Ha

Pantera

Ecobor

Gropan A+

Pachet Syngenta 50 Ha

Listego

Amistar Gold

Omex Bio

Pachet pentru flori 50 Ha

Azofol

Amistar Gold

Omex Bio

Pachet Pulsar 50 Ha

Pulsar

Retengo

Omex Bio

Pachet Retengo 50 ha

Azofol

Retengo

Omex Bio

Pachet Spor 50 Ha

Pictor

Omex 3 X

Florabax

Pachet Deflexo Mix 50 Ha

Deflexo Mix

Nutrino Pro

Predict

Pachet Starship 40 Ha

Nicosulfuron

Starship

Kingfol Zn

Azofol

Pachet Rekord 40 Ha

Pachet Rekord

Kingfol Zn

Azofol

Pachet Elumis 40 Ha

Elumis

Basfoliar Zn

Azofol

Pachet Mistral Plus 40 Ha

Mistral Plus

Basfoliar Zn

N 28

Pachet Laudis 40 Ha

Laudis

Kingfol Zn

Azofol

Pachet Click Pro 40 ha

Click Pro

Kingfol Zn

Azofol

 

Produse pentru nutritia si stimularea culturilor, prin formularul comercial de voucher. Valoare minima de achizitie pentru a fi inscris in Campanie : 7.000 de lei, fara TVA, valoare neta, dupa toate reducerile comerciale.

Produs

Ambalaj

Voucher

Apex 26

20 L

100+20

Apex 26

1000 L

 1000+200

GroPlan A Plus

10 L

50+5

Nutrino Pro

10 L

100+10

Ecobor

10 L

 50+10

Ortimag

20 L

 20+4

Rombifol complet

25 Kg

125 + 25

Kion

20 L

 100+20

Plyaminol 30

20 L

 40 + 4 sau 140 + 20

N - 140

10 Kg

50 + 5

Sulphomex

5 L

 50 + 5

Expert Start  Plus

300 Kg

1200+ 300

ZM Grow

10 L

 60+10

Alcygol PK

10 L

70+10

 Zinamin

10 L

70+10

Glaucus

20 L

30+5

Kingfol Zn

5 L

35+3

Basfoliar Plus 3 X

17 L

170+17

SM-6

20 L

100+20

Azofol SR

10 L

100+10

Starmax MG

10 L

90+10

Ecklomar

20 L

40+4

Omex Bio 20

5 L

60+5

Florabax

5 Kg

60+5

Actiflower

1 L

10+1

Amylis

5 L

30+5

 

 

 

Translation missing: ro-RO.general.search.loading