Cart

Coșul dvs. este gol în prezent.

GDPR

Firma Agro-EST Muntenia este preocupată de prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate de client/destinatar în deplină legalitate, în condiții de siguranță și numai în scopul agreat de client/destinatar prin solicitarea/răspunsul la solicitarea personalului firmei Agro-EST Muntenia.
Scopul prelucrării datelor cu caracter personal poate fi reprezentat de una dintre următoarele activități:

 • informarea clienților/destinatarilor privind situația contului lor de pe agroest.ro;
 • informarea clienților/destinatarilor privind urmărirea comenzilor;
 • evaluarea produselor și serviciilor oferite, activități comerciale și administrative.

În acest sens firma Agro-EST Muntenia, prin intermediul agroest.ro, va prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal:

 • nume, prenume, adresa de livrare, număr telefon – date la care va avea acces și un terț (firma de curierat care asigură transportul bunurilor la client/destinatar);
 • e-mail, cod numeric personal – date prelucrate exclusiv de personalul specializat al firmei Agro-EST Muntenia.
  Datele cu caracter personal vor fi colectate și prelucrate de către operator, firma Agro-EST Muntenia, în limitele prevăzute de Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal și circulația liberă a acestor date, cu modificările și completările aduse de Legea nr. 102/2005 și Legea nr. 278/2007.

Încheierea operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, prin distrugerea acestora, intervine în următoarele cazuri:

 • la cererea expresă a clientului/destinatarului;
 • în cazul în care se solicită închiderea contului de către client/destinatar.

Distrugerea datelor cu caracter personal se va realiza de către operator în termen de 48 ore de la primirea cererii/solicitării, dar nu mai devreme de 14 zile de la primirea de către client/destinatar a ultimei comenzi.

Termeni utilizați (conform art. 3/Legea 677 din 21.11.2001, actualizată cu Legea nr. 102/2005 și Legea nr. 278/2007):

 • date cu caracter personal – orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 • prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice mod, alăturarea, combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;
 • operator – orice persoana fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; dacă scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt determinate printr-un act normativ sau în baza unui act normativ, operator este persoana fizică sau juridică, de drept public ori privat, care este desemnată ca operator prin acel act normativ sau în baza acelui act normativ;
 • destinatar – orice persoana fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, căreia ii sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terț; autoritățile publice cărora li se comunica date în cadrul unei competențe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari;
 • terț – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat sau de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date.
Translation missing: ro-RO.general.search.loading